Gjødselspredning Solus superspreder

Gjødselspredning Solus superspreder

  • Eksakt spredebilde fra ca 12 – 16 meter
  • Ingen vindfølsomhet, den sprer nedover
  • Lavt montert ca 120 cm over bakken
  • Robust konstruksjon
  • Ingen bevegelige deler
  • Passer til alle gylle/gjødselvogner
  • Leveres med adapter til 4” slange
  • Leveres med sveisefeste for montering
  • Kan fås med 3 forskjellige dyser : standard 70mm
Solus gjødsel