Ria Vac System Spjeld – Ventiler

  • 1 stk SVL Skydeventil Ø160, 304 V13074160 1 stk Vægflange for ventiler Ø160 v80374160 1 stk Forlænget indløp 50 cm. Ø160 V91211160 1 stk HK Kobling galvaniseret, 159/150m/slange R20015159 + PE røyr + Pressing + Sveising
  • SVL skyve ventil med Bauer kobling
  • Ria Vac System Spjeld - Ventiler

Ria Vac System Spjeld – Ventiler

1 stk SVL Skyveventil Ø160, 304
1 stk Veggfeste for ventil Ø160
1 stk Forlenget innløp 50 cm. Ø160
1 stk HK Kobling galvanisert, 159/150m/slange R20015159 + PE rør + Pressing + Sveising

T-stykker

RIA VAC System baseres på spesielt designede T-stykker med stor konisk utformet innløpsåpning, som sikrer rask avledning av gjødsel i rørsystemet.

Utluftningssystem

Utluftningssystemet brukes for å sikre avledning av komprimert luft, som befinner seg i gjødselrør under utslutning.

System med skyveventil

Systemet bruker skyveventil plassert umiddelbart før hovedledning. Skyveventil av typen RIA GV er spesielt tilpasset til gjødsel fordeling.

System med lukkepropper

Flytting av gjødsel fra sidegrener til hoved-ledning baseres på direkte avløp fra side-grener. Sidegrenene bygges inn med T-stykker og lukkepropper.

Pumpebrønn

Komplett pumpebrønn til pumping av gjødsel fra driftsbygning direkte til gjødsellager. Utstyrt med tørt oppstilt pumpe, utluftningsventil og avsperringsventiler.

Rianor logo webside