Strølufter til kyllingfjøs

Strølufter til kyllingfjøs frantumix 80

Se video fra youtube

Strølufter til kyllingfjøs

 • Bedre kvalitet på kyllingene, (vekt og helse)
 • Mindre bruk av strø, enklere gjødselhåndtering
 • Bedre miljø og luftkvalitet i kyllingfjøset
 • Bedre driftsøkonomi

Problemet med høye tråputescore kan være løst!

 • Høyere tråputescore hos slaktekylling har blitt et større problem i fjørfehusene etter at forbudet mot bruk av Narasin i fòret ble innført. På grunn av bortfall av Narasin, får man en bløtere avføring hos kyllingene som gir større utfordringer i å holde strøet tørt. For å oppnå best mulig tilvekst på kyllingene må man ha jevn høy kvalitet på strøet over hele fjøset, slik at fòr og vannlinjer utnyttes optimalt. Bløt strø gir større risiko for tråputescore, som igjen kan føre til redusert belegg på framtidige innsett. Sammen med bruk av store mengder flis for etterstrøing, medfører dette store ekstrautgifter for gårdbrukeren.
 • Ved å ta i bruk Frantumix gjødselfres, og kjøre den jevnlig underveis i innsettet, knuses og luftes strøet slik at varmgangen i strøet settes i gang. Dette frigir varme som fjerner fukt og ammoniakk som blir ventilert ut av fjøset. Det oppnås en jevn strøkvalitet over hele innsettet, og det spares mange timer med manuell og tung lufting av strøet. Kyllingene er ikke redd fresen når den kjøres i fjøset!
 • I mitt fjøs hvor jeg har oppavl av rugeegghøner foregår all fóring direkte på gulvet. Det er derfor veldig viktig at strøet er tørt, og av jevn kvalitet over hele spisearealet. Jevnhet på dyrene er det som avgjør hva jeg får betalt for hønene ved levering, sier fjørfebonde og selger i Hektner Maskin, Sondre Rikstad
 • Ved å kjøre fresen jevnlig fra uke 3 til 8 mens hønene er små, og ikke greier å bearbeide strøet godt nok selv, sikrer jeg at strøet kommer i gang riktig, og holder seg tørt og fint for hønene de neste 10 ukene, sier Rikstad.
 • Hektner Maskin AS importere strølufter i to forskjellige størrelser fra nederlandske GTC-agricultur, og utsalgsprisen på fresen som er best tilpasset norske fjørfehus vil ligge i underkant av 70.000 kroner.

FORDELER VED BRUK AV FRANTUMIX STRØLUFTER

Lønnsomhet:

 • Mindre tråputeskader
 • Bedre kjøttkvalitet
 • Økt gjennomsnittsvekt
 • Bedret homogenitet

Dyrenesvelferd:

 • Optimaliserer kvaliteten på strøet
 • Unngår opphoping av strø foran for- og drikkelinjene
 • Forbedrer luftkvaliteten nær bakken
 • Mindre fuktighet
 • Renere fugler pga mulighet for naturlig sand bad

Kyllingfjøset:

 • Bedre luft
 • Minsker risiko for sykdom
 • Reduserer lukt og dårlig klima
 • Bedret tilgang til for- og drikkelinjer
 • Kostnadsbesparelser:
 • Redusert bruk av strø
 • Mindre behov for bytte av strø
 • Reduserte fyringskostnader og å holde fjøset tørt.

Frantumix 170

Strølufter

 • Arbeidsbredde 170cm
 • Maskinbredde 190cm
 • 3 punkt feste
 • Strøhøyde 10-20cm
 • PTO PRM) 540
 • Traktorkraft 35/50HP
 • Vekt 349 kg

Frantumix 80

Strølufter til kyllingfjøs frantumix 80

 

 

 

 

 

 

 

 • Arbeidsbredde 81cm
 • Maskinbredde 91cm
 • Strøhøyde 10-15cm
 • Motor: Honda GX 270 bensin – 8HP
 • Gir: 3 forover og 3 revers