Cadman koblinger – slepeslange – Metal 360

 • Cadman koblinger - slepeslange 4" - 4,5" - 5" - 6" komplett sett
 • Cadman kobling overgang med gjenger
 • Cadman kobling overgang med gjenger
 • Cadman kobling med slangestuss - metal 360
 • Cadman kobling låsering - metal 360
 • Gummipakninger Cadman koblinger - metal 360
 • Cadman kobling innsats - metal 360
 • Cadman Kobling - Sveise adapter - metal 360
 • Cadman Kobling - Sveise adapter - metal 360
 • Cadman Kobling - Rundflens overgang - metal 360

Cadman koblinger – slepeslange – Metal 360

 • Helt unikt design og bruk.
 • Overflate: Type III hardcoat anodisering.
 • Enkel tilkobling / frakopling.
 • kjønnsløse koblinger ikke noe han eller hun
 • Svivel 360° kontinuerlig vridning, selv under trekkbelastning og trykk.
 • Kan enkelt kobles sammen eller frakobles ute på jordet uten spesialverktøy.
 • Låsering i Karbonstål og krever ingen verktøy for tilkobling eller frakopling.
 • Kan monteres på alle typer flatslanger som finnes på markedet.
 • Størrelser tilgjengelig 4″ – 4,5″ – 5″ og 6″
Hurtigkobling med svivel

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

Les mer om ordningen her