Trommel på hjul Slepeslange

  • Trommel på hjul slepeslange
  • Trommel på hjul slepeslange

Trommel på hjul modeller fra 1000 til 2400m

Ideell for entreprenører som har lange avstander/ gjødselhåndtering som krever mer enn 1000m slange.
Enkel ut og inn rulling av slange.
Svært mobil og robust

utstyr :

  • Lavprofildekk
  • Skjermer
  • veibelysning
  • Bakre slangestyreruller
  • Variabel hastighet hydraulikk
  • Disse funksjonene sikrer maksimal effektivitet og lang levetid.

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.