Slangetrommel for Bakmontering

  • Bakmontering av 1000m trommel

Slangetrommel for Bakmontering på traktor

Bakmontering på traktor – Vesentlig forbedret arbeidshastighet, med opptil 150m/min innrulling hastighet.

Modeller tilgjengelig:

  • 1000m
  • 1200m
  • 1400m

Standard modeller er for 4″ og 5” slange, alternativ for
6”, 8” eller 10” slange tilgjengelig, 3 punkt kobling eller med A Ramme (alternativ)

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.