VISJON

Profesjonell rådgivning skal gjøre oss til en ledende leverandør av teknologiske gjødselløsninger

FORRETNINGSIDÉ

Selskapet skal være en proffleverandør av teknologiske gjødselløsninger for landbruket, offentlig sektor og entreprenører.
Selskapet skal være en landsdekkende nisjebedrift, hvor kompetente og dedikerte medarbeidere innen både salg og service skaper gode kundeopplevelser.

VERDIER

  • H øykvalitet – skal være kjennetegnet og fotavtrykket på de produkter og tjenester vi leverer.
  • E ngasjement – skal være et uttrykk for vårt genuine ønske om å hjelpe kunder til å velge riktige produktløsninger.
  • K undeorientering – skal være vår rettesnor i fokuset på å sette kundenes behov i sentrum.
  • T roverdighet – åpenhet, ærlighet og redelighet skal prege vår forretningsførsel som etisk standard.
  • N ytteverdi – våre råd skal være bærekraftige og komme både kundens økonomi og miljøet til gode.
  • E ffektivitet – teknologiske løsninger skal gi våre kunder en bedre og mer effektiv hverdag.
  • R obusthet – våre løsninger skal bære preg av holdbarhet og driftssikkerhet