Lagertanker

 • Lagertanker - Buffertank - SlurryKat
 • Lagertanker - Buffertank - SlurryKat
 • Lagertanker - Buffertank - SlurryKat

Lagertanker har som standard

 • Bærende karosseri
 • Trykkformet sideplater for bedre styrke
 • Enkel løfte aksler (hydraulisk)
 • 385 / 65R22.5 dekk
 • Nivåindikatorer foran og bak
 • Tilgang takluke med eksterne og interne stiger
 • Lufte system
 • LED veibelysning
 • Discharge/fill ports with sump system
 • Modeller tilgjengelig:  40m³ , 60m³ , 80m³ , 100m³ , 120m³ , 150m³

     Alternativer:

 • Boggi løfte aksler (hydraulisk)
 • Tom tank beskyttelsessystem (hindrer tank å bli flyttet med mindre den er tom)
 • luftbremser
 • Korrosjon behandlet  innvendig med gummiert belegg

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.