Fanespredere – slangespredning

  • Fanespredere dobbel lakkert
  • Fanespredere enkel galvanisert
  • Fanespredere demo
  • Fanespredere demo
  • Fanespredere dobbel galvanisert
  • Fanespredere enkel lakkert

Fanespredere

  • Enkel eller dobbel modell
  • Lakkert eller i galvanisert utførelse

Tekniske data

TypeEnkel FanesprederDobbel Fanespreder
Sprederbredde10m*12m*
Transportbredde1.2m2.1m
Bevegelige deler12
Kobling
Heavy duty A-RammeStandardStandard
3 punktValgfrittValgfritt
Folde innN/AHydraulisk
Krav til traktor
Nødvendig hydraulikk1DA**1DA+2SA**
Shut offhydraulikkHydraulikk 50/50
Standard vekt ( Kg )117Kg208Kg
*Depends on pumping pressure, slurry type and viscosity **DA – Double Acting hydraulic distributor
SA – Single Acting hydraulic distributor

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.