Slangebom – stripespreder

  • Slangebom - stripespreder - Sving opp slangebom
  • Slangebom - stripespreder - Sving opp slangebom
  • Vogelsang Exacut

Sving opp slangebom – Stripespreder

SlurryKat`s  Sving opp slangebom har stor kapasitet, som gjør jobben mer effektivt for å oppnå et bedre resultat.
Komplette system med alt du trenger for å sprede på en skånsom måte og få maksimalt ut av gjødselen /Biorest pr m³.
Sving opp bommene har hydraulisk styring av armene for å unngå drypp og søl.

  • Stor sprede kapasitet
  • Lett utstyr /mindre jordpakking
  • Lavt nitrogentap
  • Bedre for miljø
  • Ikke så væravhengig
  • Mindre lukt
  • Bedre resultat

Teknisk data

Type12m15m24m
Arbeidsbredde(m)12m15m24m
Transportbredde(m)2,5m2,5m2,8m
Transporthøyde(m)**3,4m3,4m3,6
Standardvekt(kg)1248kg1474kg2208kg
Antall elementer333
Stenges med ventil50/50%50/50%50/50%
Vogelsang fordeler
40mm utløp486096
50mm utløp000
Kutteblader888
Tilkobling3/5PT3/5PT3/5PT
SammenleggingHydrauliskHydrauliskHydraulisk
Traktor krav
Gjennomsnitt HK130hk150hk200hk
Hydraulikk krav4DA or ETS*4DA or ETS*40A or ETS*
* ETS - Eco-Matic Touch Screen(in cab controll system)** Avhengig av tilkoblet traktor

Vogelsang Exacut Fordeler/distributør

Vogelsang Exacut

Når det gjelder arealkontroll, er Vogelsang’s ExaCut uslåelig: Takket være sin høye prestasjonsevne, godt egnet til bruk som en sentral fordeler eller en desentralisert fordeler i en slangebom eller nedfeller bom, ExaCut er verdens minste presisjons fordeler. Den kutter og distribuerer i ett trinn. Som en sentral fordeler, med kompakt design gjør det mulig. Og med fordelere i par, en i hver av sidearmene på slangebommen, gjør at den får store arbeidsbredde og enorm jevn kapasitet. Med ExaCut, arbeidsbredder på opptil 36 meter og systemer med opptil 96 utganger er nå mulig. I tillegg er alle ExaCuts utstyrt med sten samler, slik at stener og metalldeler lett kan fjernes og ikke tetter slangene. Dette er tidsbesparende, når hvert minutt teller.

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.