Gjødselskrue – Transportskrue

  • Gjødselskrue – Transportørskrue

Gjødselskrue – Transportskrue

Akselløs spiralskrue i kvalitetsstål som arbeider ved å skru gjødsla. LK verksted har produsert over 1000 komplette installasjoner med skruer av denne typen.
Den akselløse spiralskruen har mange bruksområder. I tillegg til standardversjoner kan den også brukes til tømming av kulverter, gjødselkjellere og brønner etc.
Skruen får du i opptil 40m`s lengder og er enkle å montere.
Spiralskruen kan brukes til materiell som flis, spon, slam etc.
Meget godt egnet til bruk i kombinasjon med gjødselseparatorer eller lignende systemer.

Fordeler:

  • Driftssikker
  • Enkel å montere
  • Lave driftskostnader
  • Lavt kraftforbruk

Kan transportere:

  • Korn
  • Slakteriavfall
  • Gjødsel
  • Kloakkslam

Teknisk data

ModellStålStåldiamDy/caPasser til tube (renne) Di
LKU - 180SIS 155040x12180mm220mm
LKU - 270SIS 155060x12270mm323mm
Hill - Olby - Ranaverken