Cobra 200 Gjødselpumpe Hydraulisk drevet

  • Cobra pumpen 200 - Hill

Tilleggsutstyr

Cobra 200 Gjødselpumpe Hydraulisk drevet

Bondens favoritt

Med en pumpekapasitet på 3300 l/min så egner pumpa seg til eksempel:
Fylling av tanker, pumping mellom brønner og lensing. Pumpa er beregnet for vann, urin og lettere slam/bløtgjødsel.
Kan påmonteres sil for å unngå stein ved pumping fra grøfter osv.
Tilgjengelig med pumpehus og hydraulisk motor (for selvmontering) eller som en komplett pumpe med slanger.

En ny generasjon pumper

  • Gir bedre strømnings kapasitet og trykkegenskaper, slik at du kan pumpe høyere og lengre.
  • Økt sikkerhet mot lekkasje
  • Reduserer risikoen for tilstopping og nedetid
  • Reduserte vedlikeholdskrav
  • Samme lave vekt og fleksibilitet

Cobra 200 standard

2 x 7 m hydraulikkslanger med ISO koblinger tur / retur
5 meter 4″ utløpsslange
Galvanisert pumpehus

Teknisk data

ModellMaks kapasitetMaks trykkOlje flowOljetrykk- maxVekt
Cobra 50 - 1,5"700 l/min4,5 bar15 - 30 l/min 210 bar15 kg m/slange
Cobra 100 - 3"1800 l/min2,4 bar25 - 30 l/min210 bar30 kg m/slange
Cobra 200 - 4"3300 l/min1,2 bar35 - 40 l/min210 bar41 kg m/slange
HP 180 - 5"4-5000 l/min1 - 1,2 barmax 70 l/min210 bar48 kg m/slange
HP 300 - 6"5-6000 l/min1 - 1,2 barmax 110 l/min210 bar56 kg m/slange
*Kapasitet kan bli negativt påvirket av forhold som gjødsel type, viskositet - oppgitt l/min er med vann
Hill - Olby - Ranaverken

Video

Katalog

Cobra pumper

NIBIO Husdyrgjødsel N-kalkulator

Nitrogenkalkulatorer Husdyrgjødsel