Gjødselseparator – E.Y.S

  • Gjødselseparator

Gjødselseparator er designet for separering av faste og flytende fraksjoner av fiberrikt materialer som husdyrgjødsel.
Robust konstruksjon som håndterer alle typer husdyrgjødsel, og gir en høy tørrstoffprosent.

  • Kan redusere gjødsel lager behovet med 30 – 40 %
  • Mer homogen «masse» i den bløte delen, enklere å røre opp.
  • Mye bedre resultat ved spredning i eng, mindre gjødsel på planter da gjødsla er meget tynn (gylle)
  • Tar ut 30 – 40% av tørrstoffet
  • Den tørre delen kan brukes til strø/jordforbedring
  • Billigere å investere i separator enn nytt gjødsel lager, hvis man er i ferd med å «vokse» i fra eksisterende lager.
  • Tørr del kan lagres rett på bakken, i påvente av spredning
  • Kjappere å spre hvis en bruker slanger, da gjødsla er meget tynn. (høy flow)
E.Y.S logo

Video

Katalog