Gjødselseparator – E.Y.S

 • Gjødselseparator E.Y.S
 • Gjødselseparator
 • Gjødselseparator kontrollpanel

Gjødselseparator er designet for separering av faste og flytende fraksjoner av fiberrikt materialer som husdyrgjødsel.
Robust konstruksjon som håndterer alle typer husdyrgjødsel, og gir en høy tørrstoffprosent.

 • Kan redusere gjødsel lager behovet med 30 -40 %
 • Mer homogen «masse» i den bløte delen, enklere å røre opp.
 • Mye bedre resultat ved spredning i eng, mindre gjødsel på planter da gjødsla er meget tynn (gylle)
 • Tar ut 30 – 40% av tørrstoffet
 • Den tørre delen kan brukes til strø/jordforbedring
 • Billigere å investere i separator enn nytt gjødsel lager, hvis man er i ferd med å «vokse» i fra eksisterende lager.
 • Tørr del kan lagres rett på bakken, i påvente av spredning
 • Kjappere å spre hvis en bruker slanger, da gjødsla er meget tynn. (høy flow)
E.Y.S

Video

Katalog