Mengdemåler / flowmeter / GPS styring

 • flowmeter 2050 m display
 • GPS styring - Flowmeter
 • GPS styring - Flowmeter
 • GPS styring -  EZ-Guide 250

Ekstern skjerm

Flowmeter

flowmeter 2050 m display
Flowmeter med kabel inn til display som er montert i traktoren, da kan du enkelt overvåke mengde ved kjøring.
Når traktor og pumpe kobles fra hverandre sitter display igjen i traktoren.

 • Fabrikk kalibrert for nøyaktig måling
 • Bygget inn i en robust galvanisert ramme
 • Komponentene kan oppgraderes
 • Økonomisk for alle brukergrupper
 • Mengdemåler/flowmeter innebygd i Bak Pak

Måler:

 • Kubikkmeter per time
 • Kubikkmeter per mål
 • Totalt antall kubikkmeter spredd
 • Hastighet
 • Antall mål det spredd gjødsel på
 • Tiden brukt på spredning
 • Koblet til Eco Matics hydrauliske  kontrollsystem på sprederen/tankvognen

GPS styring

EZ-Guide-250-front1

GPS styring –  EZ-Guide 250

Når du bruker slangesprederutstyr med slangebom, kan det noen ganger være vanskelig å unngå overlapping. Over lapping kan resultere i uønsket avlingsresultat, forårsaket av overdreven vekst på grunn av for mye nitrogen. Det er spesielt vanlig i kornets siste stadier av plantens modenhet.

Det er påvist at bruk av et satellitt styresystem/ GPS styring kan begrense disse problemene ved å påføre riktig mengde næringsstoffer pr areal. Spredersystemet fungerer i forbindelse med en strømningsmåler/flowmeters kontinuerlig overvåking av mengden av gjødsel som påføres per minutt per hektar og per time.

Etter å ha prøvd mange forskjellige typer strømningsmålere/ flowmetere og styringssystemer, har vi funnet Trimble, LH Agro og Krohne kombinasjonen for å være svært godt egnet til dette.
GPS systemet tilbyr en full farget skjerm og er en svært brukervennlig pakke.

For ytterligere informasjon om tilleggsutstyr ,  ta kontakt med vårt salgsteam.

Mengdemåler / flowmeter

accessories-4

Mengdemåler/flowmeter frittstående

Dette produktet har vært populære i en rekke år, og er utformet for å stå på bakken nær pumpen. Som vist på bildet, er det måler bygget inn i en robust, lett ramme som gir beskyttelse mot skader ved uhell. Den er utstyrt med 4 «Bauer Koblinger som standard (andre alternativer tilgjengelig) og 6m 12volt strømkabel med tre pinners plugg.

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

Nitrogen målerutstyr

Nitrogen måler koffert

Nitrogen måler koffert

Nitrogen målerutstyr

For å måle nivåene av plante-tilgjengelige nitrogen i både fast og flytende gjødsel. Nøyaktighet lab. Tester. Målingen tar ca. 5 minutter og svaret vises som kg nitrogen / m3 gjødsel. Utstyret inkluderer reagenser for 50 analyser. Også inkludert er en fosfor og TS meter.
Brukerhånboken har bilder og forklarer hvordan utstyret skal brukes. Utstyret blir stadig videreutviklet og er nå tilgjengelig i 52 forskjellige land. På «Næringsstoffer» kan du se hvordan nitrogen nivåer i husdyrgjødsel varierer.

Trimble_logo.svg

lh-agro_logo

Krohne