Tankvogn med stripespreder

  • Gjødselvogn 9500L Slurrykat
  • Gjødselvogn med 7.5m stripespreder
  • Gjødselvogn 11000l med 7.5m stripespreder
  • Tankvogn med 12m compax stripespreder
  • Tankvogner SlurryKat med stripespreder
  • Gjødselvogn med 12m stripespreder

Tankvogn med stripespreder

Kvalitet og pålitelighet – en egenskap som er knyttet til alle SlurryKat sine produkter

Vogelsang Exacut Fordeler/distributør

Vogelsang Exacut

Når det gjelder arealkontroll, Vogelsang’s ExaCut uslåelig: Takket være sin høye prestasjonsevne, godt egnet til bruk som en sentral fordeler eller en desentralisert fordeler i en slangebom eller nedfeller bom, ExaCut er verdens minste presisjons fordeler. Den kutter og distribuerer i ett trinn. Som en sentral fordeler, med kompakt design gjør det mulig. Og med fordelere i par, en i hver av sidearmene på slangebommen, gjør at den får store arbeidsbredde og enorm jevn kapasitet. Med ExaCut, arbeidsbredder på opptil 36 meter og systemer med opptil 96 utganger er nå mulig. I tillegg er alle ExaCuts utstyrt med sten samler, slik at stener og metalldeler lett kan fjernes og ikke tetter slangene. Dette er tidsbesparende, når hvert minutt teller.

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.