Storth Kumgjennomføring

  • Gir et entrèpunkt til gjødselkummen
  • 2 Sluseventiler for økt sikkerhet mot frostsprengning
  • Monteres i nedre del av gjødselporten eller rett på betongveggen
  • Leveres i galvanisert utførelse
  • Bauer 6″ HAN-kobling
  • Monteres med ekspansjonsbolter og tec7
  • Sugerøret som går ned mot gulv er 1350mm langt (1.35m)
  • Hull i Kumvegg ca 25cm