Separator – E.Y.S

 • Gjødselseparator E.Y.S
 • Gjødselseparator
 • Gjødselseparator kontrollpanel
 • Gjødselvogn separert strø - Bunning tørrgjødselspreder
E.Y.S logo

Separator er designet for separering av faste og flytende fraksjoner av fiberrikt materialer som husdyrgjødsel.
Robust konstruksjon som håndterer alle typer husdyrgjødsel, og gir en høy tørrstoffprosent.

 • Kan redusere gjødsel lager behovet med 30 -40 %
 • Mer homogen «masse» i den bløte delen, enklere å røre opp.
 • Mye bedre resultat ved spredning i eng, mindre gjødsel på planter da gjødsla er meget tynn (gylle)
 • Tar ut 30 – 40% av tørrstoffet
 • Den tørre delen kan brukes til strø/jordforbedring
 • Billigere å investere i separator enn nytt gjødsel lager, hvis man er i ferd med å «vokse» i fra eksisterende lager.
 • Tørr del kan lagres rett på bakken, i påvente av spredning
 • Kjappere å spre hvis en bruker slanger, da gjødsla er meget tynn. (høy flow)

Video