Display rds/gps Bunning Gjødselspreder

Display rds/gps Bunning Gjødselspreder

Veierceller med automatisk hastighetskontroll
RDS Apollo sprederkontrolleren har alle egenskapene til moderne landbruksteknikk. Tast inn ønsket mengde (rate) i Apollo systemet som deretter vil overvåker lasten og justerer gulvhastigheten tilsvarende. GPS-variabelhastighetsteknologi leveres som standard, og systemet kan brukes sammen med John Deere Greenstar, Raven eller Trimble. Eller et forhåndsdefinert programkart kan lastes til SD-kortet og som variere frekvensen automatisk (Precision Farming).

GPS styring -  EZ-Guide 250Etter å ha prøvd mange forskjellige typer strømningsmålere/ flowmetere og styringssystemer, har vi funnet Trimble, LH Agro og Krohne kombinasjonen for å være svært godt egnet til dette.

Flowmeter med GPS styring

Flowmeter med GPS styring