Nitrogen, kvelstoff måler, fosfor og TS meter

  • Nitrogen, kvelstoff måler, fosfor og TS meter i koffert

Nitrogen, kvelstoff måler, fosfor og TS meter alt i en koffert

Brukermanual

For å måle nivåene av plante-tilgjengelige nitrogen i både fast og flytende gjødsel. Nøyaktighet lab. Tester.
Målingen tar ca. 5 minutter og svaret vises som kg nitrogen / m3 gjødsel. Utstyret inkluderer reagenser for 50 analyser.
Også inkludert er en fosfor og TS meter.
Brukerhånboken har bilder og forklarer hvordan utstyret skal brukes.
Utstyret blir stadig videreutviklet og er nå tilgjengelig i 52 forskjellige land.
På “Næringsstoffer” kan du se hvordan nitrogen nivåer i husdyrgjødsel varierer.

Vi selger også løse fosfor og TS meter.

Utstyr i kofferten

  • Laminerte instruksjoner
  • pH-Justeringssett
  • Reagens
  • Beholder med Manometer
  • Lokk til beholderen
  • Målerør
  • Måleskje
  • DM-meter