Gjødselvogn Slurrykat

Tankvogn – Gjødselvogn Slurrykat