Buffertank BU-100 Lagertank – mellomlager

 • Lagertank BU-100 mellomlager

Buffertank BU-100 Lagertank – mellomlager som standard

Mest solgte buffertank BU-100 for mellomlager.

Buffertanken BU-100 er 3m høy og rommer 100m³, dette gir god fleksibilitet ved spredning av store mengder gjødsel eller BIO-rest.
Hvis det er lang vei mellom lagertank og jordet, er det stor fordel med buffertank. Mellom buffertank og stripespreder brukes en sentrifugalpumpe som mater stripespreder med gjødsel/BIO-rest kontinuerlig. Transport fra gården kan utføres med lastebiler eller tankvogner som er egnet for transport.

 • Behandlet innvendig med 2 strøk EPOXY.
 • Behandlet utvendig med 2 strøk EPOXY + 1 strøk blå maling.
 • Hydraulisk drag med sikkerhetsventil.
 • Hydraulisk hjulaksel med sikkerhetsventil.
 • Baklys, sidemarkeringslys og rotorlys

Teknisk info:

 • Kapasitet: 94.000l
 • Lengde: 12m +2m drag
 • Bredde: 3m
 • Høyde: 3m
 • Dekk: 600/55×26,5

Be om mer informasjon

Tilleggsutstyr:

 • Pumpetårn med variabel lastehøyde og omrøring (valgfritt).
 • Omrøring med mikser.
 • Inspeksjonplastform.
 • Luftbremser.
 • Ekstra bunnuttak/sluseventiler.
 • Stige

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

Les mer om ordningen her