BEREDSKAP FOR
FLOM
OG OVERFORSVØMMELSE

Cobra pumper

COBRA 100

Cobra pumper - Gjødselpumpe Cobra 100 - Hill

COBRA 200

Cobra pumper - Gjødselpumpe Cobra 100 - Hill

De siste årene har mange norske kommuner opplevet flom og oversvømmelser som har krevet betydelige ressurser og kostnader.
Miljøendringer har gitt kraftigere og hyppigere ekstremvær. Beredskapen i norske kommuner må mange steder forbedres.
Landbruket har i en årrekke hatt behov for pumper med stor kapasitet og ekstrem slitestyrke, både til gjødselhåndtering og drenering.
Pumper som ikke lar seg stoppe av kvister, grus og leire. Pumper med kapasitet til å fjerne helt opp til 3300 liter vann i minuttet.
Pumper som lett kan kobles på traktorer, gravemaskiner og raskt kan flyttes fra sted til sted. Tømme kjellere eller kummer for vannet og pumpe vannet tilbake til rett side av dikene.