front trommel 600m

  • Frontmontert trommel for slepeslange(600m)
  • Frontmontert trommel for slepeslange(600m)
  • Frontmontert trommel for slepeslange(600m)

Front trommel 600m

SlurryKat`s frontmonterte tromler gjør det mulig for operatøren å øke slangekapasiteten med opptil 800 meter.
Som betyr at SlurryKat-systemet er et av de systemene med størst kapasitet som er tilgjengelige på markedet.
Alle frontmonterte tromler er standard med 3pt kobling, men kan også tilbys med A-ramme.
Frontvektbraketter kan også monteres på traktorer som ikke er utstyrt med front kobling
(gjelder kun 200m trommel).

Egenskaper:

  • Stor Slangekapasitet
  • Tilgjengelig med 200m, 400m, 600m og 800m Kapasitet
  • Lett og Solid
  • Frontkobling
  • A-ramme (alternativ)
  • Lakkert (alternativ galvanisert)

Teknisk data

Type200m400m600m800m
Arbeidsbredde1.6m1.8m2m2m
Transportbredde1.6m1.8m2m2m
Kobling
Heavy duty A-RammeStandardStandardStandardStandard
3 punktValgfrittValgfrittValgfrittValgfritt
Krav til traktor
koblingFront koblingFront koblingFront koblingFront kobling
Nødvendig hydraulikk1DA+FR*1DA+FR*1DA+FR*2DA+FR*
Standard vekt ( Kg )222Kg478Kg508Kg629Kg
DA = Double Acting hydraulic distributor
*FR = Free Return

Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensning av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.
Forskriftene gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

Les mer om ordningen her