Gjødselvogn Solus GV10000

  • Gjødselvogn Solus GV10000

Gjødselvogn Solus GV10000

Gjødselvogn Solus GV10000 er vogner med meget lavt tyngdepunkt, som igjen gjør de lette å manøvrere
Robust gjødseltankvogn pumpe Kimadan 5 » med valgfri 540, 750 eller 1000 rpm

Gjødselvogn Solus GV10000